διαδρομή 5η – ιούνιος 2011

Το περιοδικό μας σε pdf μορφή: dalika05

Περιεχόμενα

Editorial 3

Λεσβίες της Ελλάδας_Το νησί του παραδείσου 4

Λεσβιακή πολιτική_ Λεσβίες στην εκπαίδευση 6

Συνέντευξη_ Katrin The Thrill 10

Λεσβίες & κουήρ χωρίς σύνορα_ Μια λεσβία από το Ιραν γράφει… 16

Βιβλίο_ Βενετία Κανσά, Δυνάμει φίλες δυνάμει ερωμένες 20

Λεσβίες στην τηλεόραση_ Αναπαραστάσεις στη μικρή οθόνη 24

Μαρτυρίες_ Φτιαγμένες από ιστορίες 28

Erotica_ Έρως Ανίκατε Μάχαν 40

Μόδα_ Άνοιξη – καλοκάιρι 2011 48

Κώδικας Da Lika 50

Ποίηση_ Wislawa Szymborska 52

Comic 54

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν…