ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ LGBT ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – Οκτώβριος 2013

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ LGBT ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Θέμα: «Να τερματιστεί ΑΜΕΣΑ η κράτηση του Ιρανού πρόσφυγα αιτούντος άσυλο για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και να σεβαστεί η Ελλάδα την κοινοτική νομοθεσία & νομολογία για το άσυλο».

Σε συνέχεια του κοινού δελτίου τύπου της 2ας Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την υπόθεση Ιρανού πρόσφυγα αιτούντος άσυλο Β., οι συνυπογράφουσες οργανώσεις, που υποστηρίζουν τα δικαιώματα των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλοφιλικών και τρανς ατόμων, με το παρόν δελτίο τύπου αισθανόμαστε την υποχρέωση να ανακοινώσουμε την απόρριψη των «Αντιρρήσεων» του κρατούμενου και ασθενούς αιτούντος, από την Πρόεδρο του 28ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Διονυσία Παληογιάννη, ιδίως δε καθότι το αιτιολογικό της ενέχει και διαστάσεις που αφορούν παραγνώριση νομολογίας του ΕΔΔΑ, το οποίο έχει κρίνει ότι, ανεξάρτητα από την νομική αναγνώριση ή μη της συμβίωσης ατόμων του ίδιου φύλου από ένα κράτος που έχει κυρώσει την ΕΣΔΑ, η ίδια η συμβίωση εμπίπτει στην έννοια της «ιδιωτικής/ οικογενειακής ζωής» που προστατεύει το άρθρο 8 της Σύμβασης.

Όπως δέχεται το δικαστήριο: «Ο αιτών ζητά την άρση της κράτησής του, προβάλλοντας ότι ζητά πολιτικό άσυλο, διότι στην πατρίδα του διώκεται εξαιτίας του σεξουαλικού του προσανατολισμού του και της θρησκείας του (έχει βαπτισθεί χριστιανός), ιδιότητες που αντιμετωπίζονται εκεί ως εγκλήματα, ότι η αίτησή του για χορήγηση ασύλου δεν έχει εξετασθεί κατ’ ουσίαν, διότι δεν είχε τη δυνατότητα να προσέλθει σε προσωπική συνέντευξη, ότι κατέθεσε ήδη την από 7-8-2013 νέα αίτηση να του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, συνεπικουρούμενος από την “lgbt” κοινότητα στην Ελλάδα, αλλά και Έλληνες βουλευτές που ενδιαφέρονται για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αιτών υποστηρίζει ότι έχει βιοτικούς και κοινωνικούς δεσμούς στην Ελλάδα, μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, αφού διατηρεί σοβαρό δεσμό με Έλληνα, με τον οποίον συμβίωνε πριν τη σύλληψή του, ενώ πάσχει από άσθμα που έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους δυο μήνες που βρίσκεται υπό κράτηση στο Α.Τ.. Ότι η παρατεινόμενη κράτηση, υπό συνθήκες υπερπληθυσμού, με έλλειψη επαρκούς αερισμού θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο, λόγω του άσθματος και του καπνίσματος των συγκρατουμένων, ενώ η άθλια διατροφή, η έλλειψη προαυλισμού, οι άθλιες συνθήκες υγιεινής και η ανυπαρξία οποιασδήποτε δημιουργικής δραστηριότητας ή εργασίας, χωρίς επαρκή πρόσβαση σε ιατρική και φαρμακευτική υποστήριξη, συνιστούν απάνθρωπη μεταχείριση και αντιβαίνουν στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προς απόδειξη ο αιτών προσκομίζει τα αναφερόμενα στην κατάσταση σχετικών».

Παρότι πληθώρα Ελλήνων πολιτών, μεταξύ των οποίων ο σύντροφος του κρατούμενου αιτούντος άσυλο, η μητέρα, η αδελφή, οι φίλοι κ.ά. βεβαίωσαν ότι οι δυο νέοι αποτελούν ζευγάρι και κατοικούσαν μαζί έως τη σύλληψη του ενός, αποκαλύπτοντας ενώπιον του Δικαστηρίου τη φύση της σχέσης τους, εξακολούθησε το Δικαστήριο να θεωρεί ότι ο αιτών δεν αποδεικνύει ότι έχει μόνιμη και σταθερή διεύθυνση κατοικίας «και δεν αρκεί για την απόδειξη κατοικίας του η υπεύθυνη δήλωση προσώπου με το οποίο δεν τον συνδέει συγγενική σχέση». Επίσης, τα δικαστήριο εξακολούθησε να θεωρεί ότι το βρογχικό άσθμα, από το οποίο δέχθηκε ότι πάσχει, αφού προσκομίστηκε αντίστοιχη ιατρική βεβαίωση, «δεν συνιστά σοβαρό λόγο υγείας».

Ως προς τις άθλιες, και εντελώς ασυμβίβαστες με την κατάσταση της υγείας του συνθήκες κράτησης σε αστυνομικό κρατητήριο, σύμφωνα με την απόφαση της προέδρου του 28ου Τμήματος «ο αιτών δεν αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες κράτησής του στο ΑΤ (…) είναι ακατάλληλες, αλλά αρκείται σε επανάληψη παλαιότερων και συνεπώς ανεπίκαιρων διαπιστώσεων, σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των αλλοδαπών σε διάφορους χώρους κράτησης, συνεπώς αορίστως προβάλλεται ο εν λόγω ισχυρισμός», παραγνωρίζοντας κυνικά την νομοθετική απαγόρευση να κρατούνται πρόσωπα σε κρατητήρια για περισσότερες από 48 ώρες και την πληθώρα καταδικών της χώρας μας από το Δικαστήριο του Στρασβούργου.

Ο Β. τόνισε ότι δεν είχε καμία παραβατικότητα, ότι είναι επισήμως αιτών διεθνούς προστασίας από το Ιράν, όπου διώκεται από τη θρησκευτική αστυνομία λόγω της ομοφυλοφιλίας του και εισήλθε στην Ελλάδα με τρόπο που προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο, ότι ανυπαίτια δεν μπόρεσε να εμφανιστεί κατά την ημερομηνία της συνέντευξής του, ότι ήδη έχει ενεργοποιηθεί σχετικά η lgbt κοινότητα στην Ελλάδα σχετικά με την περίπτωσή του, ότι ακόμα και η Βουλή των Ελλήνων είναι ενήμερη (μέσω επίκαιρης ερώτησης βουλευτού) της στάσης των Αρχών σχετικά με την εξέταση του αιτήματος ασύλου του, ότι έχει στέρεους βιοτικούς και κοινωνικούς δεσμούς στην Ελλάδα, αλλά και μόνιμη διεύθυνση κατοικίας.

Επίσης, ότι οι συνθήκες κράτησης στα αστυνομικά κρατητήρια –όπου προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή των προβλέψεων του Σωφρονιστικού Κώδικα- κρίνονται μόνιμα ως αντιβαίνουσες στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, καθότι οι χώροι αυτοί δεν είναι προορισμένοι για μακροχρόνια κράτηση ανθρώπων (έλλειψη προαυλισμού, επαρκούς ηλιασμού και αερισμού, υπερπληθυσμός, συνθήκες υγιεινής κλπ.), αλλά και της κατ’ αρχήν πρόβλεψης της κοινοτικής νομοθεσίας, που επιτάσσει να μην κρατείται κάποιος για μόνο το λόγο ότι έχει ζητήσει άσυλο (κάτι που δήθεν «ενσωματώθηκε» στην Ελληνική έννομη τάξη με «δημιουργικό» τρόπο, δηλαδή με την προσθήκη –σε απόκλιση από την Οδηγία Ε.Ε. και σε κατάφωρη παραβίαση αυτής!- της πρόβλεψης να κρατούνται, πλέον, έως και δώδεκα μήνες οι αιτούντες άσυλο προκειμένου να δουν το αίτημά τους να εξετάζεται, κάτι που δεν συνάδει με τα άρθρα 3, 5.1, 5.4, 8, 13, 14 και 17 της ΕΣΔΑ).

Ιδίως, υποστήριξε ότι η κράτησή του υπό αυτές τις συνθήκες είναι εγκληματική, λόγω της εξαιρετικά ευάλωτης κατάστασης της υγείας του (λόγω του ιατρικά πιστοποιημένου άσθματός του), που δεν συνάδει με τις συνθήκες της κράτησης σε αστυνομικό κρατητήριο, και ότι έχει ήδη επιβαρυνθεί η υγεία του αυτούς τους δύο μήνες που βρίσκεται υπό κράτηση, σε χώρο καπνιζόντων, χωρίς επαρκή αερισμό και ακραίο στρες, χωρίς ιατρική, φαρμακευτική ή ψυχολογική υποστήριξη, με αποτέλεσμα να έχει κάποιες φορές κινδυνέψει η ζωή του από παροξυσμική φάση της νόσου! Σημειώνουμε ότι αυτές οι συνθήκες, σύμφωνα με το το άρθρο 1 της Σύμβασης των Η.Ε. «Κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (‘CAT’)», έχει κριθεί ότι συνιστούν «βασανιστήρια».

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και αποδοκιμασία μας για την παραγνώριση από τα Δικαστήρια των Διεθνών Συμβάσεων και της σχετικής νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), την κατ’ όνομα μόνο ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την κράτηση και σχετικά με την πλειοψηφία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο (η οποία θα οδηγήσει τη χώρα μεταξύ άλλων σε infringement procedure ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), την σφοδρή παραβίαση της εγγύησης για προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, όταν ο φορέας των αγαθών αυτών τυγχάνει αλλοδαπός.

Ο Β. προσφεύγει πλέον ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπροσωπούμενος από τη Δικηγόρο Ηλέκτρα – Λήδα Κούτρα, σε μιαν υπόθεση που έχει και σαφείς εκφάνσεις lgbt δικαιωμάτων.

Απαιτούμε να τερματιστεί ΑΜΕΣΑ η κράτηση του Ιρανού αιτούντα άσυλο Β, έως την ολοκλήρωση της εξέτασης του αιτήματος ασύλου του και δηλώνουμε την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη μας.

ΟΙ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (Ο.Λ.Κ.Ε.)

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)

Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – “Πλειάδες”

Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας

Good As You(th) – Κοινότητα LGBTIQ Νέων Θεσσαλονίκης

Athens Pride

Thessaloniki Pride

HOMOphonia – Thessaloniki Pride

Lesb. Equal – Λεσβίες για την Ισότητα

Θετική Φωνή

Act Up – Δράσε Hellas

Σύνθεση Ενημέρωση για το HIV/AIDS

Σύμπραξη για το Κοινωνικό Φύλο

Οικογένειες Ουράνιο Τόξο

Proud Press

Queertrans

Λεσβιακή Ομάδα Θεσσαλονίκης (Λ.Ο.Θ.)

lgbt/Κόκκινο.

Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας (Λ.Ο.Α.)

Ίσως σας ενδιαφέρουν…